Mushishi Zoku Shou: Suzu no Shizuku

Mushishi Zoku Shou: Suzu no Shizuku

Réalisé par Hiroshi Nagahama

NC Budget
NC Revenus
00h47min Durée
16/05/2015 Sortie

Casting & staff

Yuto Nakano alias Ginko (voice)
Mika Doi alias Narrator (voice)
Gen Ogawa alias Ashirō (voice)
Toshio Masuda - Music

Affiches

Images

Vidéos

Autres films